Grynnorna i Storsjön

Källa: Berättelsen kommer från ÖMKs klubbtidning Pinnratten
avskrift av Ulf Johansson, September 2007 medlem i Dvärsätts båt och varvsförening och Östersunds motorbåtsklubb

Grynnorna i Storsjön äro många. Det kan vara svårt att peka ut var alla är belägna. Men kring Frösön, Andersön och Verkön där den mesta båttrafiken pågår, är det bra att veta var de finns.
Om man utgår från Östersunds hamn är den första grynnan, som många förare ej vet om. Den är på babords sida sedan man passerat körbron mot Frösön, det syns tydligt på lågt vattenstånd.Sedan har vi Kycklingholmen, som går att passera på båda sidorna. Till Dvärsätt är det raka kursen om man håller ut från Birkaudden.

Genom Rödösundet är det många förare som felar. Mitt i sundet finns ett grund, som numera är utjämnat, men är ändå farligt. Det är många som kört på, bland annat våran Putte med sin RAN. Med en läcka på ett bord fick Putte med sällskap kliva ur på grynnan och invänta hjälp från land. Putte var som nykomling på Storsjön då, Nu vet han var grynnan är.

Rätta kursen är en enslinje, Ås kyrka- Åsön, sedan man passerat färjestället håller man nära Tjuvholmen tills man är en bra bit ut mot Åsön. Sedan kan man gira åt styrbord mot Mjälaviken eller babord mot Tjalmarsundet eller Norderön.

Mot Verkön kan man passera på behörigt avstånd (200-250m), öster om Åsön. På NV sidan om Åsön är det en lång sträcka med grynnor, bland annat Storgrundet.
En grynna som alla kanske hört talas om, är väl Skomakar n´, ett mycket farligt grund.
Det är många genom tiderna som gått på där. Bland annat vår kamrat plastmaskhatare Sigvard Svensson, även han vet var Skomakar n´ är.
Grynnan ligger innanför en linje
Åsön- Bynäsets Sv. udde- Rödökyrka- Käringnäsets NV udde på Andersön.
Håller man den kursen går man fri.

Hur namnet ”Skomakar n´” kommit till är väl en gammal historia. Det sägs att det var en bonde i Rödön som var ute på åkern och harvade. På något sätt blev parhästarna, (tvibjeta på jämtska,) skrämda så de kom i sken och bonden- skomakaren trasslade in sig i tömmarna. Hästarna gav sig ut i sjön med harv, pinnharv av trä, samt bonde- skomakare i sällskap simmande mot grynnan, där ekipaget slutligen hamnade. Hur det sedan gick förtäljer inte historien, men grynnan fick namnet ”Skomakar n´.

I Fanbyviken finns grynnor. Två av dessa ligger rakt ut från Andersöns brygga, men går man en linje Kungsgården på Frösön- gamla kyrkoruin i Sunne. De andra två ligger straxt söder om Andersö brygga och mitt utanför sågverket i Fanbyviken.
Vid infarten till Verkön från flaket skall man gå mitt mellan Långnäsudden på Norderön och Verkön. Verkösidan mitt mot Långnäsudden finns ett par grynnor, 100m från land.

På kurs mot Berg och Hackås från Norderön räknat, finns ett skär, ”Tippskäret”, mitt för Sunne kyrka. Då skall man hålla kurs mot Vällviken.
På sjökort sammanställd av A. Pauhl Nilsson år 1951 finns säkra kurser med dragna linjer utsatta. Dessutom finns alla bryggorna med namn utsatta. Sjökortet är i meter, ej i fotlodat. På ”Skomakar n´” kommer troligen en fyr att uppsättas i år.

Väl mött utanför grynnorna.
Einar på SUN

Ulf Johansson tillägger

Einar och Elin hade en liten motorbåt i trä (snipa) som hette Sun.
Paret var klubbmedlemmar i Östersunds Motorbåtsklubb
De var mycket aktiva båtmänniskor, även vid hög ålder
Einar föddes den 1 november 1900 och avled den 14 september 1980

Elin föddes den 20 december 1910 och avled den 18 augusti 1993

Putte = Oskar Lundberg (avliden) ÖMK med båten RAN (herrfrisör på Brunflovägen, fru Lundberg hade damfrisering i samma hus) Paret Lundberg ägde då stugan på ön vid Rönningen
 
Edvin Staffansson ÖMK nuvarande ägare till RAN .
Sigvard Svensson (tandtekniker kyrkgatan) med båten LOTUS. Nuvarande ägare okänd