En båtägares önsketänkande en sommar någon gång under 70-talet
Källa: Anekdoten kommer från ÖMKs klubbtidning Pinnratten 1970
avskrift av Ulf Johansson, augusti 2007 medlem i Dvärsätts båt och varvsförening och Östersunds motorbåtsklubbSjösättningen har skett från ett nytt varv, med industristaket, asfalterat område med inrutade fält där båtarna står i grupper med brandgator emellan båtarna, dessutom är varvet utrustad med värmestuga med telefon, en byggarverkstad för större båtreparationer samt nybyggen av motor och segelbåtar från halvfabrikat samt en bra upptagningsramp med lämpliga transportvagnar. Upptagningsrampen ska även kunna användas för turister som inom området skall kunna parkera sina båttrailers.
Varvet har dessutom en rymlig parkeringsplats för båtägarnas bilar, samt toaletter och rymliga soplådor.

Båtantalet har blivit betydligt större och plastbåtarna är flertalet. Båten har fått mer av husvagnens bekvämlighet men många av båtarna kommer att vara av den snabba mindre typen lämpliga för dagsturer och vattenskidåkning i varma gummidräkter, och segelbåtarna kommer troligtvis att vara mer än fjärdedelen av det totala antalet.
Det nya varvet kommer att inrymma avdelningar för segeljollar, kapproddningsbåtar och kanoter inrymda i ett särskilt hus.

Båthamnen har blivit ombyggd för att ge plats för troligtvis dubbelt så många båtar och på sjötorget kommer det att finnas ett klubbhus med servering, klubblokaler för undervisning, telefon, toaletter och ett soprum för båtarnas avfall. Dessutom kommer det att finnas båtar av olika typer för uthyrning för gästande turister.
Hamnen har dessutom en bränsledepå lätt åtkomlig även för gästande båtar.

För båtägarnas sjösäkerhet kommer det att finnas ett sjösportkort med inritade båtkurser, bryggor och lämpliga ankringsplatser med övernattningsmöjligheter.
Verkön båtägarnas ”MECKA” har fått en skuddad hamn för nordvästvinden och anläggningen har fått ett helt annat ansikte.

De gamla båtbryggorna runt Storsjön har blivit upprustade till små trevliga båthamnar och en del nya smärre båthamnar har byggts upp kring Storsjöns stränder.

Det finns årliga kurser i navigation och båtvett samt inte minst naturvårdsskydd så att båtfolket kommer att till fullo trivas på vår vackra sjö, ett önskemål är att alla tar hänsyn till varandra, och att motorbåtarna lämnar de djupare ytterplatserna till segelbåtarna, vi måste tänka på att dom seglar.


Carl-Albert
Ulf Johansson tillägger

Carl-Albert Persson var klubbmedlem i Östersunds motorbåtsklubb. Carl-Albert byggde vad jag vet 2 st båtar, CAP II och den sista CAP III, båten byggdes färdigt av konstruktören och byggaren på Gövikens ÖMKs båtvarv och sjösattes våren 1970.

Carl-Albert var verkmästare på SJs snickeriverkstad

CAP III är en för sin tid mycket stor cabinbåt byggd i plywood