Några bilder från brobygget, bland annat Rolands båt Solva.