Senast ändrad: 2021-05-25
DVÄRSÄTTS BÅT-OCH VARVSFÖRENING
c/o Berit Runudde Södra Gröngatan 31A
83135 Östersund
Bankgiro: 5536-9128
Dvärsätts Båt och Varvsförening

Registreringar
Registrera din båt
VHF register
Båtar och äventyr på Storsjön.
Berättelser från Storsjön
M/S Näckten
Läsvärt

Aktuellt
 
 

OBS ! OBS !


Klubben har bytt från postgiro till bankgiro

Nytt BG nummer 5536-9128
Swish till DBVF
1230265165
Sjösättningsdagar 2021
Lördag 5/6 klockan 10-14.00

Lördag 19/6 klockan 10-14.00
Årsmöteshandlingar

Årsmöte DBVF

Måndag 14/6 klockan 18.00 på varvet i Dvärsätt